Parafrazirajući Stjepana Radića, srljali smo kao guske u magli, a budući da je bio iz Trebarjeva Desnog, uz samu obalu Save gdje magle ima napretek - dobro je znao o čemu govori. Tako smo opet bez razmišljanja i bez svojih uvjeta (kao i 1918.) odlučili ući u Europsku Uniju. Jedino nam je ostalo starim hrvatskim pismom, glagoljicom, u kamenu uklesati: Hrvatska Hrvatima 2012. Nadajmo se da će tako i ostati, za naše potomke, ali trenutna situacija više sliči neokolonijalizmu.

Vizit karte – stvarni podsjetnici na vrijeme i događaje

 

KLIS TIJEKOM SOCIJALIZMA NIJE DOBIO NITI TELEFON (vizitka s kraja 1992.).
Može li se danas zamisliti poslovanje bez telefona, fax-a, interneta, mail-a…?

 

U jesen 1993. nakon davno uplaćenih 1700 DEM konačno dobivamo kućni telefon, a pozivni je još uvijek 058. Proljeće 1994: uslijed velikog pojeftinjenja (na 2500 DEM!!!) kupujemo prvi pokretni auto-telefon (NMT mreža, 099, Dancall Logic) koji je bio ugrađen u kombi Mercedes 310 D (ST 540-DG).

 

 

Split (Klis) dobiva pozivni 021, Zagreb 01, a 1996. kupujemo prvi pravi GSM mobitel (naravno Nokia) i taj broj ne mijenjamo slijedećih 22 godine!!!

 

 

Krajem devedesetih se gasi analogna mobilna mreža (099), ali se pojavljuje prva mail adresa.

 

 

Od 2004. imamo nove kliške telefonske brojeve (čak i odvojeni za fax!), a gasimo zagrebački fiksni broj. Godine 2007. radimo prvu internet stranicu, a od 2011. Klis prvi put dobiva ulice, tako da se pojavljuje i nova adresa…